תוספות ושדרוגים
בהתאמה אישית

עוד אקסטרות בהתאמה אישית
בכדי לחזק את המותג שלך!

 

בסיסית

שעה 1 – או פחות

 

מתקדמת

3 שעות – מלאות

 

גדולה

6 שעות – מלאות

 

₪290

חד פעמי,
החל מ- 290 ₪ לשעה
במקום ₪390 לשעה

לא כולל
שמירת יתרה של זמנים לעבודות עתידיות

מחושב לפי 60 דקות
כל שעה שלמה
או חלק ממנה

לא כולל
תיעוד יתרת זמן
שנותרה לניצול עתידי

כולל
תוספות ושדרוגים בהתאמה אישית

אשראי או bit PayPal

 

₪200

חד פעמי,
החל מ- 200 ₪ לשעה
במקום ₪390 לשעה

כולל
שמירת יתרה של זמנים לעבודות עתידיות

מחושב לפי 15 דקות
כל רבע שעה
או חלק ממנה

כולל
תיעוד יתרת זמן
שנותרה לניצול עתידי

כולל
תוספות ושדרוגים בהתאמה אישית

אשראי או bit PayPal

 

₪170

חד פעמי,
החל מ- 170 ₪ לשעה
במקום ₪390 לשעה

כולל
שמירת יתרה של זמנים לעבודות עתידיות

מחושב לפי 15 דקות
כל רבע שעה
או חלק ממנה

כולל
תיעוד יתרת זמן
שנותרה לניצול עתידי

כולל
תוספות ושדרוגים בהתאמה אישית

אשראי או bit PayPal

תוספות ושדרוגים נוספים בהתאמה אישית

עוד אקסטרות בהתאמה אישית בכדי לחזק את המותג שלך!

בסיסית

שעה 1 – או פחות ממנה

מתקדמת

3 שעות – מלאות

גדולה

6 שעות – מלאות

290

חד פעמי, החל מ- 290 ₪ לשעה
במקום ₪390 לשעה

 

לא כולל
שמירת יתרה של זמנים לעבודות עתידיות

 

מחושב לפי 60 דקות
כל שעה שלמה או חלק ממנה

 

לא כולל
תיעוד יתרת זמן שנותרה לניצול עתידי

 

כולל
תוספות ושדרוגים בהתאמה אישית

רכישה באמצעות אשראי או bit רכישה באמצעות PayPal

*עמלת תשלום באמצעות פייפאל – 3.5%

200

חד פעמי, החל מ- 200 ₪ לשעה
במקום ₪390 לשעה

 

כולל
שמירת יתרה של זמנים לעבודות עתידיות

 

מחושב לפי 15 דקות
כל רבע שעה או חלק ממנה

 

כולל
תיעוד יתרת זמן שנותרה לניצול עתידי

 

כולל
תוספות ושדרוגים בהתאמה אישית

רכישה באמצעות אשראי או bit רכישה באמצעות PayPal

*עמלת תשלום באמצעות פייפאל – 3.5%

170

חד פעמי, החל מ- 170 ₪ לשעה
במקום ₪390 לשעה

 

כולל
שמירת יתרה של זמנים לעבודות עתידיות

 

מחושב לפי 15 דקות
כל רבע שעה או חלק ממנה

 

כולל
תיעוד יתרת זמן שנותרה לניצול עתידי

 

כולל
תוספות ושדרוגים בהתאמה אישית

רכישה באמצעות אשראי או bit רכישה באמצעות PayPal

*עמלת תשלום באמצעות פייפאל – 3.5%

תוספות ושדרוגים נוספים בהתאמה אישית

עוד אקסטרות בהתאמה אישית בכדי לחזק את המותג שלך!

בסיסית

שעה 1 – או פחות ממנה

מתקדמת

3 שעות – מלאות

גדולה

6 שעות – מלאות

290

חד פעמי, החל מ- 290 ₪ לשעה
במקום ₪390 לשעה

 

לא כולל
שמירת יתרה של זמנים לעבודות עתידיות

 

מחושב לפי 60 דקות
כל שעה שלמה או חלק ממנה

 

לא כולל
תיעוד יתרת זמן שנותרה לניצול עתידי

 

כולל
תוספות ושדרוגים בהתאמה אישית

רכישה באמצעות אשראי או bit רכישה באמצעות PayPal

*עמלת תשלום באמצעות פייפאל – 3.5%

200

חד פעמי, החל מ- 200 ₪ לשעה
במקום ₪390 לשעה

 

כולל
שמירת יתרה של זמנים לעבודות עתידיות

 

מחושב לפי 15 דקות
כל רבע שעה או חלק ממנה

 

כולל
תיעוד יתרת זמן שנותרה לניצול עתידי

 

כולל
תוספות ושדרוגים בהתאמה אישית

רכישה באמצעות אשראי או bit רכישה באמצעות PayPal

*עמלת תשלום באמצעות פייפאל – 3.5%

170

חד פעמי, החל מ- 170 ₪ לשעה
במקום ₪390 לשעה

 

כולל
שמירת יתרה של זמנים לעבודות עתידיות

 

מחושב לפי 15 דקות
כל רבע שעה או חלק ממנה

 

כולל
תיעוד יתרת זמן שנותרה לניצול עתידי

 

כולל
תוספות ושדרוגים בהתאמה אישית

רכישה באמצעות אשראי או bit רכישה באמצעות PayPal

*עמלת תשלום באמצעות פייפאל – 3.5%