Whatsapp מענה אוטומטי

47 / לחודש בשנה

מענה אוטומטי לפניות באתר באמצעות Whatsapp 
✅  מענה אוטומטי ב- ₪47 לחודש מתוך שנה
✅  משאירים פנייה באתר ומקבלים מענה אוטומטי
✅  מענה אוטומטי ב- Whatsapp לפניות חדשות באתר
🎯  מאפשר שיפור של שירות הלקוחות והמכירות כאחד!

ניתן לחלק עד ל- 12 תשלומים!