אבטחת אתר באמצעות WordFence

290

אבטחה וסריקות לאתר
  מאפשר לסרוק את קבצי המערכת של האתר
  מאפשר לקבל התראות על ניסיונות פריצה 

ניתן לחלק עד ל- 12 תשלומים!